Přehled systémových řešení zde ...
Zde se nacházíte: Systémová řešení - Provozní střecha  Zelená střecha zde můžete listovat zpět
Zelené střechy "Provozní střecha"
Zelená střecha Zelená střecha Zelená střecha Zelená střecha
  Možnosti
využití
  Systémové řešení „Provozní střecha“ Optigreen je rozděleno na čtyři varianty podle stupně zatížení střechy:
1.   Pochůzná střecha ("Chodci")
2.   Pojížděná střecha pro osobní automobily ("Osobní automobily")
3.   Pojížděná střecha pro nákladní automobily např.:
      Požární technika ("Nákladní automobily")
4.   Pojížděné plochy zeleně ("Green")
 Zelená střecha
kliknutím na obrázek vyberete variantu

Zelená střecha Zelená střecha Zelená střecha Zelená střecha Zelená střecha Zelená střecha Zelená střecha
Zelená střecha
Varianta "Chodci" Zelená střecha Varianta "Osobní automobily" Zelená střecha Varianta "Nákladní automobily" Zelená střecha Varianta "Green"
 Zelená střecha
 
 Zelená střecha
  Podkladní konstrukce   Skladba souvrství pro „Provozní střechu“ Optigreen závisí na typu podkladní konstrukce a její pevnosti v tlaku.
 Zelená střecha
     
Zelená střecha
Zelená střecha

Teplá střecha s tepelnou
izolací odolnou proti tlaku
Zelená střecha Zelená střecha
Zelená střecha

Střecha bez tepelné izolace
(nepropustný beton)
Zelená střecha Zelená střecha
Zelená střecha

Inverzní střecha s tepelnou
izolací odolnou proti tlaku
 Zelená střecha
 
 Zelená střecha
  Řešení spádu střechy   Dalším důležitým aspektem při plánování „Provozní střechy“ Optigreen je konstrukce jejího spádu.
 Zelená střecha
     
Varianta 1

Zelená střecha

Odlišný sklon nosné konstrukce a povrchu střechy
to the incline
Zelená střecha Varianta 2

Zelená střecha

Nosná konstrukce ve stejném sklonu jako povrch střechy
Zelená střecha Varianta 3

Zelená střecha

Bezspádová střecha*
 Zelená střecha
      Vedle způsobu odvodnění povrchu a sklonu střechy (min. 2% u pochůzných resp. 2,5% u pojížděných střech) je třeba zohlednit také různou konstrukci nosné vrstvy a tedy i různé druhy souvrství Optigreen.

* Bezspádové střechy neodpovídají výše uvedenému doporučení FLL, a proto by neměly být navrhovány bez předchozí konzultace s technickým poradcem Optigreen (Tel.: +49 7576 772 152).
 Zelená střecha
 
 Zelená střecha
  Další informace   Odolnost tepelné izolace proti tlaku:
  • Pro stupeň zatížení 1 (pochůzná střecha) platí min. pevnost tepelné izolace v tlaku „dh“ = vysoká pevnost v tlaku podle DIN V 4108-10.
  • Pro stupeň zatížení 2 a 3 se vyžaduje osvědčení od výrobce odpovídající způsobu využití střechy. Viz doporučení pro návrh a realizaci pojížděných střešních ploch viz FLL (2005).
Ochrana hydroizolace:
Typ hydroizolace podle DIN 18195-5 oddíl 8.3.

Podkladní konstrukce  musí korespondovat se skladbou souvrství!