Zelené strřechy s optigreen produkty

Zelená střecha Optigreen
Drenážní nopový panel FKD 25


Zelená střecha Zelená střecha Zelená střecha
  • Pro systémové řešení "úsporná střecha"
  • Rychlý odtok přebytečné vody
  • Eliminace stojaté vody na bezspádových střechách a při velkých odtokových délkách
  • Lehké souvrství s vysokým drenážním výkonem

Zelená střecha  Technické listy produktů (PDF file)