Zelené strřechy s optigreen produkty

Zelená střecha Optigreen
Drenážní násyp Typ Perl 2/10


Zelená střecha Zelená střecha Zelená střecha
  • Pro extenzívní skladby v systémovém řešení "Přírodní střecha"
  • Odvádí přebytečnou vodu
  • Rostliny mohou kořenit v celé hloubce souvrství
  • Jednoduché vyrovnání nerovností střešní plochy
  • Velká vodní kapacita pro potřeby rostlin

Zelená střecha  Technické listy produktů (PDF file)