Zelené střechy
Zde se nacházíte: Soukromý klient | Paket "Zelená garáž"

Zelené střechy Zelené střechy

  Návod k pokládce pro paket „ZELENÁ GARÁŽ OPTIGREEN"

Zelené střechy
Download Brochure
Zelené střechy Zelené střechy Zelené střechy Zelené střechy Zelené střechy
   
Zelené střechy
Zelené střechy
Zelené střechy
Zelené střechy
Zelené střechy
1. Kořenovzdorná PE-fólie Optigreen
    (v případě potřeby)
Zelené střechy
a) Zelené střechy Střešní plocha musí být čistě zametena, je nutné odstranit především ostré předměty.
b) Zelené střechy Rozprostřete kořenovzdornou fólii Optigreen na celou plochu a přebytečné části nechte volně viset přes okraj střechy.
c) Zelené střechy Je-li zapotřebí více kusů fólie, pokládejte je s přesahem 1,5 m.
d) Zelené střechy Je-li fólie Optigreen větší než střešní plocha, zařízněte ji tak, aby bylo možné ji na okrajích vyvést až na horní hranu, případně ji přichyťte pod oplechování.
e) Zelené střechy Uvolněte vpusť/nouzový přepad:
Po položení kořenovzdorné fólie Optigreen vyřízněte v místě střešní vpusti otvor o velikosti vpusti.
Zelené střechy
   

Zelené střechy

Pozor:

Zelené střechy
Podmínky stavby:
Zelené střechy
a) Zelené střechy Střecha musí být opatřena hydroizolací. Kořenovzdorná PE-fólie Optigreen nenahrazuje střešní izolaci ale pouze chrání proti prorůstání kořenů.
b) Zelené střechy The roof must be waterproof. The Opti-green PE root resistant sheet is not for waterproofing roofs; it is only for protection against roots.
c) Zelené střechy Jsou-li pod střechou obytné místnosti / cenné předměty, je nutné, aby kořenovzdornou hydroizolaci (podle FLL) položila kvalifikovaná firma.


Důležité pokny
pro Vaši bezpečnost:
Zelené střechy
a) Zelené střechy Pozor: Pracujete na střeše, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky! Postupujte opatrně a obezřetně především v okrajových částech! Dodržujte předpisy o zajištění proti pádu z výšky.
b) Zelené střechy Pozor na zakopnutí!
c) Zelené střechy Přístupové pomůcky (např. žebřík) dobře zajistěte!
d) Zelené střechy Práce na hydroizolaci a kořenovzdorné fólii vyžaduje zvláštní pozornost! Nesmí dojít k jejímu poškození!


Zelené střechy Zelené střechy
Zelené střechy
2. Ochranná textilie Optigreen RMS 300
Zelené střechy
a) Zelené střechy Ochrannou textilii Optigreen pokládejte směrem od jednoho okraje střechy k druhému
b) Zelené střechy Přesahy činí cca. 10 cm.
c) Zelené střechy Pruhy zkraťte podle velikosti kořenovzdorné fólie Optigreen a případně je rovněž přichyťte na okrajích.
d) Zelené střechy Po položení ochranné textilie Optigreen vyřízněte v místě vpusti otvor příslušné velikosti.

Zelené střechy Zelené střechy
Zelené střechy
3. Nopová drenážní fólie Optigreen
    FKD 25
Zelené střechy
a) Zelené střechy Jednotlivé kusy nopové drenážní fólie Optigreen pokládejte směrem od jednoho okraje střechy k druhému s několikacentimetrovým přesahem. V horní straně fólie jsou odvodňovací otvory, resp. potisk.
b) Zelené střechy Uvolněte vpusť/nouzový přepad:
Po položení nopové drenážní fólie Optigreen vyřízněte v místě střešní vpusti otvor o velikosti vpusti.

Zelené střechy Zelené střechy
Zelené střechy
4. Filtrační textilie Optigreen Typ 105
Zelené střechy
a) Zelené střechy Filtrační textilii Optigreen položte na nopovou drenážní fólii Optigreen a napněte. Přesahy jednotlivých pásů musí být cca. 10 cm.
b) Zelené střechy Uvolněte vpusť/nouzový přepad:
Po položení filtrační textilie Optigreen vyřízněte v místě střešní vpusti otvor o velikosti vpusti.

Zelené střechy Zelené střechy
Zelené střechy
5. Kontrolní šachta Optigreen
Zelené střechy
Položte kontrolní šachtu Optigreen na střešní vpusť. Povolením obou šroubů lze víko šachty sejmout a vpusť vyčistit.
  Zelené střechy
Okrajový štěrkový pás:
Zelené střechy
a) Zelené střechy Okolo kontrolní šachty Optigreen a okrajů střechy by měl být položený štěrkový pás (frakce 16-32 resp. 16-22 mm) bez vegetace.
b) Zelené střechy Šířka štěrkového pásu: 30-50 cm.

Zelené střechy Zelené střechy
Zelené střechy
6. Extenzívní substrát Optigreen
    Typ E
Zelené střechy
a) Zelené střechy Pytle se substrátem rozložte rovnoměrně po střeše. Rozřízněte pytle, substrát vysypte a nahrubo urovnejte.
b) Zelené střechy Rozprostření substrátu Optigreen Typ E:
Substrát Optigreen rozhrňte hráběmi rovnoměrně po střešní ploše a urovnejte do roviny.
c) Zelené střechy Výška vrstvy činí cca 6-8 cm.
d) Zelené střechy Jestliže substrátu přebývá, můžete v některých místech navršit kopečky nebo
 
Zelené střechy
Zelené střechy

celkovou vrstvu rovnoměrně zvýšit. Pozor na maximální přípustné zatížení střechy! Jeden centimetr extenzívního substrátu Optigreen představuje zatížení cca. 13 kg/m˛.
e) Zelené střechy Zastřižení filtrační textilie Optigreen:
Po provedení okrajového štěrkového pásu a rozhrnutí extenzívního substrátu Optigreen můžete filtrační textilii Optigreen na okrajích zastřihnout zároveň s výškou substrátu nebo štěrku.

Zelené střechy Zelené střechy
Zelené střechy
7. Osivo Optigreen Typ E a
    řízky rozchodníků
Zelené střechy
a) Zelené střechy Řízky rozchodníků rovnoměrně rozhoďte na plochu.
b) Zelené střechy Osivo Optigreen promíchejte v kbelíku s jemným suchým pískem.
c) Zelené střechy Tuto směs osiva s pískem rovnoměrně vysejte na střešní plochu.
 

Zelené střechy Zelené střechy
Zelené střechy
8. Zavlažování a dokončovací údržba
Zelené střechy
a) Zelené střechy Ihned po výsevu a rozhození řízků rozchodníků je nutné plochu zavlažit.
b) Zelené střechy Zalijte vše tak, až se celé souvrství důkladně provlhčí a voda začne odtékat do vpusti.
c) Zelené střechy Ve fázi klíčení a kořenění (cca 3 týdny) je nutné udržovat substrát stále vlhký.
d) Zelené střechy Potom už zalévejte jen při dlouhodobém suchu.