Tisk

A new dimension: cruise ship with green deck

Green roof golf on the high seas
The "Celebrity Solstice", the largest cruise ship ever built in Germany, was launched from the slipway of the Meyer shipyard in Papenburg just a few weeks ago. However, it is not the luxury cruiser's gigantic dimensions that are setting new standards but rather the attention-grabbing leisure feature in the form of a natural and playable golfing lawn covering an area of 1,500 m˛ on the uppermost deck ("The Lawn Club") 36 metres above sea level.
According to the ship's owner, the green roof - or rather "green deck" - is the first of this kind and dimension ever installed on a ship. Celebrity Cruises is marketing the green idea as an attraction for anyone who wants to feel real grass underfoot when out at sea - golf, boccia, croquet, and picnics on real grass will offer even more variety on board between Florida and the Bahamas.
  Více o tom zde...

Zelené střechy jako součást ekologického hospodaření s dešťovou vodou

Retenční vlastnosti zelených střech v závislosti na srážkové oblasti
Za stále častěji používaným pojmem „Decentralizovaného hospodaření s dešťovou vodou“ se skrývá "Vsakování", "Využití dešťové vody" a "Střešní zeleň". Zdá se, že v posledních letech si urbanisté a vodohospodáři stále více uvědomují význam posledního uvedeného pojmu. Přesto je důsledné využívání vodohospodářských předností zelených střech v praxi dosud spíše výjimkou. Důvodem je jistě i to, že retenční vlastnosti zelených střech jsou sice podle dřívějšího základního výzkumu nesporné, avšak jen těžko je lze přenést na konkrétní regionální podmínky. Zatím se tedy hovořilo především o „paušálním“ využití, aniž bychom je dokázali kvantifikovat a efektivně využít v projektu. I normy a směrni ce pro odvodnění a střešní zeleň nám ani dnes v tomto směru ještě příliš nepomohou.
  Více o tom zde...